Niedziela 9 maja 2021
imieniny: Grzegorza, Karoliny, Karola

Inwestycje i remonty

Przebudowa ulicy Drozdowicza

maj
06

Gmina Jedlicze realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew.2599 i 567/1 w m. Jedlicze” (ul. Drozdowicza). W ramach prac wzmocniona zostanie podbudowa, ułożona nowa nawierzchnia mineralno - bitumiczna oraz utwardzone pobocza.Inwestycja przyczyni się do poprawy życia mieszkańców tego odcinka drogi oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Przebudowa ulicy ma zakończyć się końcem maja br. i będzie kosztować 58 499, 99 złotych.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Chlebnej

kw.
28

W lipcu br. w Domu Ludowym w Chlebnej zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń wraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Koszt tego zadania wyniesie 35 989, 80 zł brutto i zostanie w całości pokryty z Funduszu Sołeckiego.

Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. 3-go Maja w Jedliczu

kw.
27

Została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. 3-go Maja w Jedliczu. Inwestycja pozwoli na przyłączenie 6 istniejących budynków i umożliwi w przyszłości dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej. Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem w studzienki kanalizacyjne. Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec 2021 r.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Powstaje nowe oświetlenie w Żarnowcu

kw.
27

W Żarnowcu powstaje energooszczędne oświetlenie. Inwestycja prowadzona przy drodze gminnej została podzielona na etapy. W I etapie wykonane zostaną słupy i oprawy, które oświetlą ponad 100 metrów odcinka drogi. Nowe latarnie poprawią bezpieczeństwo oraz zwiększą widoczność pieszych. Koszt zadania, które zostanie wykonane  w ramach funduszu sołeckiego wyniesie 39 395, 52 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec 2021 r.  

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont samochodu dla OSP Chlebna

kw.
26

Dzięki dotacji celowej przekazanej przez Gminę Jedlicze na rzecz jednostki OSP Chlebna, możliwy był remont samochodu marki Jelcz. Przeprowadzone prace poprawiły bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz pozwolą zwiększyć zakres podejmowanych działań.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Niemalże 800 tys. zł dofinansowania na remont drogi w Jaszczwi!

kw.
09

Wojewoda Podkarpacki - Pani Ewa Leniart poinformowała, że w dniu 25 marca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Maciej Wąsik zatwierdził Wykazy przedsięwzięć o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi wykazami dla Gminy Jedlicze przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 793 922, 00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej G114658R w m. Jaszczew w km. od 0+011 do 1+095”.

Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Głosujemy na Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu!

kw.
01

Miło jest mi poinformować, że inwestycja polegająca na budowie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu została zakwalifikowana do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Zapraszam Państwa do czynnego udziału w tym konkursie. Aby zagłosować na Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu należy wejść na stronę:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2456/budowa-samorzadowego-domu-pomocy-spolecznej-w-jedliczu

następnie  podać imię i nazwisko, adres mailowy oraz zaznaczyć "Nie jestem robotem" - a po udanej weryfikacji kliknąć "Zagłosuj". Na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, który  należy zaakceptować.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty