Wtorek 15 października 2019
imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi w miejscowości Chlebna

wrz.
17

W miejscowości Chlebna realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowa drogi wewnętrznej. Zakres prac na długości blisko 238 metrów obejmuje m.in.: ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm, poprawę odwodnienia drogi,  utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji to 80 509,65 zł. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowa wiata przy boisku sportowym w Jedliczu

wrz.
04

Przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Jedliczu wykonano wiatę, która poprawi komfort korzystania z obiektu sportowego. Drewniana konstrukcja o wymiarach 2,6 m x 4,96 m i wysokości 2,8 m będzie pełniła funkcję szatni, a w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych schronienia. Koszt inwestycji to 12 000 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Bezpieczniejsza droga do Szkoły Podstawowej w Długiem

sie.
28

Gmina Jedlicze zakończyła inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze do szkoły na dz. o nr ewid. 103/4 w m. Długie”. Zainstalowanych zostało 5 energooszczędnych lamp typu LED. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa, w szczególności najmłodszych, którzy korzystają z drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Długiem. Koszt inwestycji to 26 000 zł. Wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Potok

sie.
28

W Potoku powstało nowoczesne oświetlenie typu LED. Na drodze gminnej (łączącej drogi powiatowe) powstało 10 punktów oświetlenia drogowego. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Jedlicze ma na celu poprawę bezpieczeństwa w tej części miejscowości. Wykonawcą zadania była firma Instal Projekt z Cergowej. Wartość inwestycji to 69 835, 12 zł. Zakres prac objął m.in.: roboty geodezyjne, roboty ziemne, ułożenie kabli, wykonanie wykopów liniowych oraz odwiertów, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wspólna inwestycja Gminy Jedlicze i Powiatu Krośnieńskiego

sie.
01

Powiat Krośnieński oraz Gmina Jedlicze realizuje inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1945 R Jaszczew - Jedlicze w miejscowości Jaszczew i Jedlicze. Wartość inwestycji łączącej Jedlicze oraz Jaszczew z drogą krajową nr 28 wynosi 1 743 961,51 zł. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych, przy wsparciu Gminy Jedlicze w kwocie 348 792 zł. Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedlicze dla Powiatu Krośnieńskiego w dniu 23 lipca br. oficjalnie podpisali Starosta Krośnieński Jan Pelczar i Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Chlebnej

lp.
29

Kolejną inwestycją służącą poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Jedlicze, która została sfinalizowana w ostatnim czasie, jest budowa oświetlenia w miejscowości Chlebna. Przy drodze gminnej na długości blisko 350 metrów zainstalowanych zostało 7 słupów z nowoczesnym i energooszczędnym oświetleniem ulicznym. Inwestycję zrealizowała firma Instal Projekt, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 46 014, 40 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Więcej światła w Moderówce

lp.
17

Zakończyliśmy inwestycję pn. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej P1846R w m. Moderówka-Etap I”. Dokumentacja techniczna na realizację tego zadania została przygotowana dzięki staraniom ówczesnego radnego Krzysztofa Gałuszki. Wybudowane zostało energooszczędne oświetlenie, które będzie służyło poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej (od drogi krajowej nr 28 w kierunku Chrząstówki). Łącznie zainstalowanych zostało 8 lamp. Koszt inwestycji to 51 661, 17 zł  Wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej.

Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty