Niedziela 9 sierpnia 2020
imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Witaj szkoło!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedliczu pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny 2019/2020. Jego uroczyste rozpoczęcie zainaugurowała msza św. w kościele parafialnym. Następnie w budynku sali gimnastycznej szkoły, dyrektor Jolanta Smarzowska przywitała pierwszo i drugoklasistów. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, na wszystkich pierwszaków czekał program artystyczny przygotowany przez ich starszych kolegów i koleżanki.

Wraz z nowym rokiem szkolnym w dniu 28 sierpnia br. nominacje z rąk Burmistrza Gminy Jedlicze odebrali nowi dyrektorzy jednostek edukacyjnych z terenu naszej gminy.

W Szkole Podstawowej w Piotrówce obowiązki dyrektora od września obejmie Pan Tomasz Gajda, natomiast w Szkole Podstawowej w Potoku Pani Agata Kazalska, pełniąca do tej pory obowiązki dyrektora placówki.

Pan Tomasz Gajda legitymuje się dyplomem ukończenia kolegium Nauczycielskiego w Krośnie, specjalność język polski. Ukończył też Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, na kierunku filologia polska, uzyskując 2002 r. tytuł magistra filologii polskiej. Ponadto od 2010 r. posiada świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. W zawodzie nauczycielskim pracuje prawie 16 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Pani Agata Kazalska jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, na kierunku wychowanie fizyczne, w zakresie nauczania wychowania fizycznego. Tytuł magistra uzyskała w 2003 r. Poza tym posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, Wydział pedagogiczny, które otrzymała w bieżącym roku. W zawodzie nauczycielskim pracuje ponad 21 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym.