Niedziela 9 sierpnia 2020
imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Bezpieczniejsza droga do Szkoły Podstawowej w Długiem

Gmina Jedlicze zakończyła inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze do szkoły na dz. o nr ewid. 103/4 w m. Długie”. Zainstalowanych zostało 5 energooszczędnych lamp typu LED. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa, w szczególności najmłodszych, którzy korzystają z drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Długiem. Koszt inwestycji to 26 000 zł. Wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej.