Niedziela 9 sierpnia 2020
imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Potok

W Potoku powstało nowoczesne oświetlenie typu LED. Na drodze gminnej (łączącej drogi powiatowe) powstało 10 punktów oświetlenia drogowego. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Jedlicze ma na celu poprawę bezpieczeństwa w tej części miejscowości. Wykonawcą zadania była firma Instal Projekt z Cergowej. Wartość inwestycji to 69 835, 12 zł. Zakres prac objął m.in.: roboty geodezyjne, roboty ziemne, ułożenie kabli, wykonanie wykopów liniowych oraz odwiertów, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych.