Poniedziałek 24 lutego 2020
imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego mieści się w pokoju nr 18.
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Anna Czekańska
Telefon: (013) 44-847-21
Ewidencja ludności i meldunków
Agata Znój
Telefon: (013) 44-847-21
 
Do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:
 1. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów urodzeń.
 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 5. Wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia "małżeństwa konkordatowego".
 6. Sporządzanie aktów zawarcia małżeństwa.
 7. Sporządzanie aktów zgonów.
 8. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 9. Wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego.
 10. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.
 11. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka.
 12. Powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach.
 13. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego.
 14. Przygotowywanie i wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.
 15. Przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
 16. Prowadzenie korespondencji konsularnej.
 17. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy przez kierownika USC.
 18. Wydawanie decyzji zmian nazwisk i imion.