Wtorek 20 kwietnia 2021
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Inwestycje w edukację i bezpieczeństwo

Gmina Jedlicze prowadzi szereg inwestycji, mających na celu rozwój naszej małej ojczyzny na wielu płaszczyznach. Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Domu Pomocy Społecznej, dobiegają końca prace przy przebudowie rowu na osiedlu Jedlicze-Męcinka, z dnia na dzień coraz bardziej realnych kształtów nabiera budowa mostu nad rzeką Jasiołka. Kolejnym sektorem, w którym prowadzone są zaawansowane modernizacje jest edukacja. Oprócz wspomnianej wcześniej rozbudowy szkoły w Dobieszynie, trwają także prace w Długiem.

Niezwykle istotna dla Gminy Jedlicze jest kwestia poprawy warunków edukacji dzieci i młodzieży, która w przypadku Długiego dotyczy rozbudowy szkoły. Przebudowa przyczyni się z pewnością do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, ułatwi pracę kadrze pedagogicznej oraz bez wątpienia pozytywnie wpłynie na efektywność w zdobywaniu wiedzy przez uczniów tej placówki. 

Na realizację inwestycji zaplanowanej na lata 2020-2022 Gmina Jedlicze reprezentowana przez Burmistrza - Jolantę Urbanik, złożyła do Wojewody Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w poszczególnych latach. Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zadanie realizowane przez Gminę uzyskało zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji w wysokości do 50%. Wartość całkowitą zadania szacuje się na poziomie 1 453 541, 25 zł. Pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy Jedlicze.            

Celem tej modernizacji jest zwiększenie powierzchni użytkowej budynku o cztery sale lekcyjne, szatnię, sanitariaty oraz wykonanie instalacji wewnętrznych.  

Podczas przygotowywania takiego zadania, ważne jest też, by zadbać o jak najłatwiejszy dostęp do budynku dla niepełnosprawnych. W związku z tym, w zaprojektowanym łączniku komunikacyjnym, łączącym istniejącą część szkoły z częścią dobudowywaną, przewidziano zamontowanie platformy pionowej z przeznaczeniem dla takich osób. Dzięki utworzeniu pochylni zewnętrznej i wspomnianej platformy, wszystkie pomieszczenia budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Nowy segment szkolny zajął miejsce placu zabaw, który zostanie przeniesiony w zachodnią część terenu inwestycji.

Zbudowane zostały już ściany parteru i przyziemia oraz strop wraz z elementami żelbetowymi. Obecnie rozbudowa obejmuje mury piętra budynku, a także kontynuowane są prace przygotowawcze do wykonania stropu piętra.

Warto dodać, że pod koniec ubiegłego roku zrealizowano inwestycję, która przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przy drodze wewnętrznej prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Długiem. Zadanie polegało na umocnieniu skarp płytami prefabrykowanymi, wzmocnieniu dna rowu poprzez ułożenie podbudowy z kruszywa naturalnego i elementów betonowych oraz ułożeniu korytek ściekowych wzdłuż drogi. Ponadto w tym miejscu zamontowano bariery ochronne. Łączny koszt wykonania tego zadania wyniósł 79 000 zł.