Wtorek 20 kwietnia 2021
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Rozbudowa szkoły w Dobieszynie

Gmina Jedlicze sukcesywnie rozbudowuje bazę oświatową, dzięki czemu możliwa jest poprawa warunków kształcenia oraz wyposażenie placówek oświatowych. Obecnie na terenie gminy prowadzone są dwie duże inwestycje, polegające na rozbudowie szkół w Dobieszynie oraz Długiem. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Dobieszynie, gdzie prowadzone prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. W tej chwili wykonywane są roboty wykończeniowe, które dotyczą m.in.: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, wyposażenia budynku w osprzęt elektryczny, ułożeniu posadzek oraz prac malarskich.

Dzięki staraniom Burmistrza Gminy Jedlicze inwestycja pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobieszyn o cztery sale lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją, przebudową jednej sali lekcyjnej” została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nasza Gmina starała się o kwotę 829 886, 00 zł i została ona przyznana w całości. Całkowity koszt rozbudowy to 1 186 075, 47 zł.