Niedziela 9 sierpnia 2020
imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlicze

Gmina Jedlicze, przystąpiła do realizacji wspólnego Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Budowa Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu nabiera nowego wyglądu. Inwestycja powstaje w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”. W dniu 3 sierpnia br. odbyły się odbiory kolejnego etapu prac, w których uczestniczyli ze strony wykonawcy: kierownik budowy Paweł Stochmal, kierownik robót Michał Bar, inspektor nadzoru Grzegorz Kowalewicz wraz z inspektorami branży sanitarnej i elektrycznej oraz Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, a także inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Rafał Gomułka.

Gmina Jedlicze w dniu 24 czerwca 2020 r. złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy mają utrudnioną możliwość realizowania zdalnej nauki. Tym razem projekt nosi nazwę „zdalna szkoła+” i jest realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 „Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do  szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dzięki uzyskanym środkom zakupiono 47 komputerów, które zostały przekazane następującym szkołom z terenu Gminy Jedlicze:

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała o szczegółach dotyczących tegorocznego naboru wniosków w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że wśród 7 projektów w województwie podkarpackim, które po ocenie merytorycznej otrzymały dofinansowanie, znalazł się projekt złożony przez Burmistrza Gminy Jedlicze: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze” na kwotę: 66 980, 00 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja przejść na ulicy 1000-lecia oraz ulicy Dubisa.

Inwestycje i remonty

W Żarnowcu zainstalowanych zostało 8 energooszczędnych lamp typu LED, które pozwolą oświetlić odcinek drogi wewnętrznej na długości blisko 270 metrów. Koszt inwestycji to: 40 500, 07 zł, a wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej. Jak ważna jest to dla mieszkańców miejscowości inwestycja potwierdza fakt, iż głosami większości uczestników Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 15 lutego 2020 r. mieszkańcy właśnie to zadanie wskazali jako priorytetowe podczas debaty nad Funduszem Sołeckim na 2020 rok. Warto podkreślić, że na terenie Gminy Jedlicze sukcesywnie powstaje nowe energooszczędne oświetlenie typu LED, lub takie, które zastępuje stare energochłonne formy oświetlenia.

Na terenie Gminy Jedlicze trwają dalsze inwestycje związane z budową nowego oświetlenia ulicznego z zastosowaniem lamp energooszczędnych typu LED. W ramach zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrówka powstanie 6 nowych punktów oświetlenia drogowego, które pozwolą na oświetlenie odcinka drogi  na długości 300 metrów. Inwestycja realizowana przez Gminę przyczyni się do  zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie szkoły podstawowej. Przewidywany termin zakończenia prac planowany jest na miesiąc  sierpień br. Koszt inwestycji to 45 550, 00 zł. Wykonawcą jest firma INSTAL – PROJEKT z Cergowej. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w oparciu o projekt budowlany, który przewiduje docelowo oświetlenie głównych dróg powiatowych na terenie Piotrówki.

8 czerwca br. to istotna data dla mieszkańców Gminy Jedlicze oraz Gminy Tarnowiec. W obecności Burmistrza Jolanty Urbanik, Z-cy Burmistrza Marcina Filipa, Sekretarza Gminy Tarnowiec Tadeusza Górczyka, Dyrektora Technicznego w rzeszowskim oddziale firmy Strabag Macieja Łukaszka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Adama Niepewnego, Inspektora Sebastiana Półchłopka oraz Inspektora Biura ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych Malwiny Żurek-Majerskiej podpisana została umowa na budowę nowego mostu na rzece Jasiołka, który stanowić będzie połączenie obu gmin.

Oświata i wychowanie

W piątek 26 czerwca br. w budynku Szkoły Podstawowej w Jedliczu przyznane zostały  nagroda Burmistrza Gminy Jedlicze dla najzdolniejszych uczniów.  Nagroda jest wręczana corocznie uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a także odznaczają się wzorowym zachowaniem oraz uzyskali pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mają wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne lub artystyczne w skali powiatu, województwa lub kraju.

Uczeń klasy VII b Szkoły Podstawowej w Jedliczu Mateusz Fałat, otrzymał wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane najlepszym uczniom przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch. Mateusz to laureat konkursów przedmiotowych z matematyki oraz języka polskiego, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Sport

4 lipca br. w Dukli odbyła się IV edycja Biegu Św. Jana, gdzie ponad 100 biegaczy zmagało się z dosyć trudnym i górzystym terenem. Za dodatkową atrakcję można było uznać bardzo błotniste i mokre odcinki, które dały się we znaki zawodnikom. Na stracie zmagań jak zawsze stawili się zawodnicy MUKS-u, którzy uzyskali następujące wyniki: Anna Skóra: miejsce 27 w OPEN i 2 miejsce w swojej kategorii, Kuba Brela: miejsce 36 w OPEN i 16 miejsce swojej kategorii, Sylwester Wojnar: miejsce 80 w OPEN i 20 miejsce w swojej kategorii.

W ostatnią sobotę 18 lipca br. w Dukli odbył się II Bieg Rysia, który prowadził przez górę Cergowa. Zawodnicy ścigali się na dystansie 14 kilometrów, a Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB było reprezentowane przez Romana Bielskiego. Start wyścigu rozpoczął się w słonecznej pogodzie, jednak z upływem czasu aura była coraz gorsza.

Warto zobaczyć:

   

 

Godzina dla przyrody

"Godzina dla przyrody" to społeczna akcja ekologiczna przygotowana przez Gminę Jedlicze oraz autorkę bloga "Ekopozytywni" Panią Annę Wilisowską.

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa poczucia świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do wspólnego udziału w akcji jak największej grupy mieszkańców danej miejscowości.

Startujemy: 8 sierpnia 2020r. godz. 10:00

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane  koordynowaniem akcji #wspólnesprzątanie  w Gminie Jedlicze. Do zadań koordynatora będzie należało:
Czytaj dalej:


Szanowni Państwo,

w związku z finalizacją przygotowanego przez Gminę Jedlicze w partnerstwie z Gminą Dukla projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” i dalszym zainteresowaniem naszych Mieszkańców instalacjami OZE, uprzejmie informuję, że  Gmina Jedlicze włącza się poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji fotowoltaicznych współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Mój Prąd”.

Czytaj dalej

Z urzędu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie.

Treść obwieszczenia - PDF

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Treść obwieszczenia - PDF
Klauzula informacyjna - PDF

Obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Jedliczu zostaną wznowione w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu
Piotr Woźniak

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
 
 
 
2
 
3
 
4
 
 
6
 
7
 
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
16.08.2020 - 09:00 - Zawody w Kolarstwie Górskim
22.08.2020 - 09:00 - Turniej w siatkówce plażowej
29.08.2020 - 06:30 - Rajd Rowerowy z GOSiRem
31.08.2020 - 07:00 - Wakacyjny odlot z książką

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl