Poniedziałek 21 czerwca 2021
imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Aktualności

W niedzielę – 13 czerwca, w miejscowości Żelebsko, położonej na urokliwym Roztoczu, odbyła się pierwsza edycja maratonów z cyklu Roztocze Epic MTB Maraton. Na 30-kilometrowej trasie z sumą przewyższeń 700 metrów, bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy GOSiR Jedlicze Team!

Burmistrz Gminy Jedlicze wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 kolejne wydanie żywności dla mieszkańców Gminy Jedlicze, którzy złożyli wnioski i otrzymali skierowanie odbędzie się w dniach 29 i 30 czerwca 2021r. w Sali Domu Ludowego Jedlicze-Męcinka w godzinach od 8.00 do 14.00. Harmonogram wydawania żywności dla poszczególnych miejscowości:

XI edycja Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Jedlicka Siódemka" odbyła się w dniu 12 czerwca 2021 r. W piękny słoneczny dzień, na dystansie siedmiu kilometrów rywalizowali ze sobą biegacze oraz zawodnicy marszu Nordic Walking. Wzorowa organizacja zawodów, doskonale przygotowana trasa oraz fantastyczna atmosfera sprawia, że bieg cieszy się dużą popularnością wśród sportowców. Na starcie stanęło 125 zawodników m.in.: z Ustrzyk Dolnych, Mszany Dolnej, Jodłowej, czy Rzeszowa.

Uczniowie ze szkół w Piotrówce, Podniebylu i Potoku wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. W czwartek, 10 czerwca, uczestnicy tych plastycznych zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki przygotowane wspólnie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówkę Terenową w Krośnie i Gminę Jedlicze.

Inwestycje i remonty

W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja przepompowni na terenie Gminy Jedlicze”, przeprowadzono remont przepompowni ścieków zlokalizowanej w Dobieszynie – przysiółek „Krzaki”. Koszt inwestycji, niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców tej miejscowości, wyniósł 67 650, 00 zł brutto.

W miejscowości Piotrówka dokonano odbioru zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrówka”. Dzięki inwestycji zrealizowanej w ramach funduszu sołeckiego, przy drodze powiatowej, zamontowane zostały dodatkowe punkty oświetlenia. Koszt zrealizowanej inwestycji to 25 100, 06  zł. Wykonawcą była firma INSTAL – PROJEKT z Cergowej.

Dobiegły końca prace związane z realizacją dwóch zadań dotyczących budowy oświetlenia w Moderówce i Żarnowcu. Poczynione inwestycje bez wątpienia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg w tych miejscowościach.

Oświata i wychowanie

17 czerwca 2021r. w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych w Krośnie odbyło się uroczyste podsumowanie zmagań w II Powiatowym Konkursie Matematycznym im. Ignacego Łukasiewicza. Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom. Na galę zostali zaproszeni wyróżnieni w konkursie uczniowie, wraz z opiekunami oraz rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Potoku, w okresie nauki zdalnej, został zrealizowany projekt edukacyjny „Przystań w sieci”. Jego celem było uświadomienie uczniom z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się w Internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści w sieci. Projekt wyposażył także nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa.

Kultura

W ramach projektu „Książka – Moja Pasja” realizowanego przez GBP w Jedliczu, w dniu 15 czerwca br. odbyły się nowatorskie warsztaty projektowania gier planszowych, w formie on-line z wykorzystaniem platformy internetowej. Zajęcia poprowadził Paweł Kopijer, pisarz książek fantasy, który gościł na spotkaniu autorskim tydzień wcześniej.

Sport

Na obiektach Szkoły Podstawowej w Jedliczu, w dniu 22 maja, odbył się XXI Ogólnopolski Turniej Ringo, w którym zaprezentowali się najlepsi zawodnicy w szkolnych kategoriach. W zmaganiach wzięły udział następujące zespoły: KS Olimpia Miłki z Panem Markiem Gilem (członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ringo), UKS Goszczyn z Panem Mariuszem Wangrynem (wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ringo), UKS Arka Umieszcz z Panią Katarzyną Piskorz (prezesem klubu) i gospodarze - MUKS Podkarpacie Jedlicze.

Kolejne dobre wieści z obozu jedlickich kolarzy! W niedzielę, 30 maja, w Chęcinach koło Kielc, odbyła się pierwsza edycja maratonów z cyklu MTB Cross Maraton.  Na świetnie przygotowanych trasach, przy sprzyjającej pogodzie, bardzo udanie zaprezentowali się zawodnicy GOSiR Jedlicze Team!

Warto zobaczyć:

   

 

 

Transport do punktów szczepień

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, iż na terenie Gminy Jedlicze funkcjonują dwa punkty szczepień, przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tj.:
1) Punkt Lekarski SPG ZOZ w Jedliczu, zlokalizowany w Domu Ludowym w Potoku, Potok 80;
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medikor Sp. z o.o., ul. Rejtana 38b.

W związku z powyższym Gmina Jedlicze będzie organizować transport do punktów szczepień.

Czytaj dalej

1. Jaka jest obowiązująca stawka opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021r.?

Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata miesięczna za odpady komunalne wynosi 20,00 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku kompostowania bioodpadów opłata może być obniżona do 18,00 zł od osoby po złożeniu stosownej deklaracji.

2. Ile wynosi ulga z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym i co zrobić aby z niej skorzystać?

Ulga za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł dla każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Właściciel budynku mieszkalnego, który złoży deklarację w terminie do 10 lutego br. może skorzystać z niższej stawki tj. 18,00 zł już od 1 stycznia 2021 r. Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl lub uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej


Na terenie Gminy Jedlicze od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku kompostowania przez właściciela domu jednorodzinnego bioodpadów i złożenia stosownej deklaracji, przysługiwać będzie obniżenie stawki o 2 zł. Wówczas opłata wynosić będzie 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Niższe stawki opłaty za odpady wynikają m.in. z obniżenia na 2021 rok cen za przyjęcie odpadów przez Instalację Komunalną w Krośnie oraz zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej 

Od  listopada 2020 r. dostępna jest usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym", dzięki której istnieje możliwość rezerwacji spotkania za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatników oraz komfort przy załatwianiu spraw. Dzięki nowej usłudze klient może umówić wizytę w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.
Czytaj dalej


 

Z urzędu

Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jedlicze na okres 3 lat. 

Pełna treść decyzji - PDF 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje konkurs, który polega na ułożeniu wiersza rymowanego o tematyce przyrodniczej, w którego treści zawarte będą propozycje imion dla bocianich rodziców. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ma na celu m.in. zachęcenie dzieci do czynnego zainteresowania tematyką tradycyjnego krajobrazu wiejskiego. 

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze.

Pełna treść ogłoszenia - PDF 

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
21
 
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl