Środa 13 listopada 2019
imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Aktualności

Szanowni Państwo, 
mieszkańcy Gminy Jedlicze 

Uprzejmie informuję, że w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” pojawiły się wolne miejsca na wymianę kotłów gazowych. 

Zapraszam mieszkańców Gminy Jedlicze do składania deklaracji udziału w tym przedsięwzięciu. W ramach Projektu wymienimy u Państwa stary kocioł na nowoczesny i ekologiczny kocioł gazowy kondensacyjny z dofinansowaniem w wysokości 85%. Zapraszam osoby zainteresowane do zgłoszenia się w Urzędzie Gminy w Jedliczu i wypełnienia stosownych dokumentów. Kotły będą montowane od II kwartału 2020 r., przewidziany okres zakończenia montażu przypada na II kwartału 2021 r. 

W dniu 7 listopada br. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu gościł uczestników XXXI Finału Laureatów Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Uczniowie szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Jedlicze przygotowali 255 prac, wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Komisja w składzie: Zofia Kędzierska, Józef Tucki oraz Katarzyna Kubal nie miała łatwego zadania, gdyż prace prezentowały wysoki poziom. Po burzliwych naradach wyłoniono laureatów w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na: przedszkola, szkoły podstawowe ( klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VII) oraz szkoły ponadpodstawowe.

Inwestycje i remonty

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 50,000 zł pozyskanemu przez Gminę Jedlicze z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 w miejscowości Piotrówka powstaje ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna, która będzie służyć jako miejsce aktywności fizycznej dla mieszkańców w różnym wieku.

W miejscowości Potok wykonane zostały prace polegające na poprawie stanu odcinka drogi wewnętrznej (poprzez jej przebudowę) na odcinku blisko 130 metrów. Zakres prac da drodze prowadzącej do połączenia z drogą krajową nr 28 polegał m.in. na: zebraniu starej nawierzchni, stabilizacji gruntu, ułożeniu warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy.

Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD”.
Koszt inwestycji  to  119 944,74 zł.    

Oświata i wychowanie

17.10.2019 r. do Szkoły Podstawowej w Piotrówce zawitali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych ,,Rekonstrukto”, którzy zabrali uczniów w podróż w czasie – do września 1939 r. Mogliśmy nie tylko poznać historię kampanii wrześniowej, ale także na własne oczy zobaczyć umundurowanie polskiego żołnierza piechoty i oficera, ich uzbrojenie, poznaliśmy sposoby ówczesnego komunikowania się i przesyłania meldunków. Uczniowie mogli wziąć do ręki broń długą i krótką, przymierzyć hełmy, zobaczyć na własne oczy stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego, uczestniczyli również w lekcji musztry paradnej i bojowej. Niewątpliwie taka lekcja historii jest formą godną polecenia – nauka przez doświadczenie, pokaz jest nie tylko przyjemniejsza, ale także bardziej efektywna.

W szkole w Podniebylu 15 X odbył się teatrzyk edukacyjno – profilaktyczny, którego bohaterem był Borsuk Bazyli. Pełne humoru przedstawienie przybliżyło dzieciom tematykę zagrożeń i skutków nieodpowiedzialnego zachowania w ruchu drogowym oraz wobec osób nieznajomych. Wszystkie dzieci wykazały się aktywnością podczas takich zajęć.

Sport

W dniu 17.11.2019 na terenie Gminy Wojaszówka (Ustrobna) i Gminy Jedlicze (GOSiR Jedlicze) odbędzie się po raz XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIACUP2019, którego organizatorem jest Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka, współorganizatorami są: Gmina Jedlicze, Powiat Jasielski, Powiat Krośnieński, Gmina Wojaszówka. Turniej dofinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Fundacja Polska Siatkówka. W turnieju udział weźmie 10 drużyn w kategorii amatorskiej i 8 drużyn w kategorii zawodowej z Podkarpacia, Małopolski, Słowacji – 2 drużyny, Ukrainy – 2 drużyny. Patronat Honorowy objęli: Polski Związek Piłki Siatkowej: Jacek Kasprzyk, Podkarpacki WZPS: Robert Dworak, Poseł Parlamentu Europejskiego: Elżbieta Łukacijewska, Ryszard Czarnecki - Poseł na Sejm R.P., Joanna Frydrych - Marszałek Województwa Podkarpackiego: Władysław Ortyl, Starosta Krośnieński: Jan Pelczar, Starosta Jasielski: Adam Pawluś, Burmistrz Gminy Jedlicze: Jolanta Urbanik, Wójt Gminy Wojaszówka: Sławomir Stefański.

Prawie 100 uczestników stanęło na starcie Ogólnopolskich Zawodów w Biegach na Nartorolkach pod Honorowym Patronatem Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik, które odbyły się w dniu 20.10.2019 w Jedliczu. Start i meta usytuowane zostały przy Szkole Podstawowej w Jedliczu, a dystans na którym rywalizowali zawodnicy w 16 kategoriach wiekowych to od 300 metrów do 3 kilometrów. Trasa tradycyjnie biegła głównymi ulicami Jedlicza, a piękna słoneczna jesienna pogoda przyciągnęła licznych kibiców, którzy dopingowali rywalizujących zawodników. W zawodach udział wzięły następujące kluby:

Kultura

“Łukasiewicz Nafciarz Romantyk” zostanie pokazany w ramach 31 edycji Festiwalu Filmu Polskiego w Chciago. Już 20 listopada o godznie 20:45 w Gallery Theatre film o Nafciarzu z Galicji zobaczy publiczność z całego świata. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce jest uważany za najobszerniejszy na świecie coroczny przegląd filmu polskiego. Celem festiwalu jest promocja polskiego kina na kontynencie północnoamerykańskim. Założony w 1989 przy współudziale Centrum Filmowego Chicagowskiego Instytutu Sztuki, każdego roku festiwal przedstawia ponad 70 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych, goszcząc licznych filmowców polskich z całego świata.

4 listopada br. jedliccy bibliotekarze wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Jedliczu odwiedzili pamiątkowy obelisk patrona biblioteki Kaspra Wojnara. Stanowiło to dobrą okazję do przybliżenia jego biografii – bogatej działalności wydawniczej, zasług w walce o niepodległość kraju i związków z rodzinną ziemią. Minutą ciszy została uczczona pamięć patrona, zapalono znicze . Wspólnie z młodzieżą bibliotekarze odwiedzili w tym dniu również groby innych znanych bohaterów i osób zasłużonych dla Jedlicza m.in. córek Marii Konopnickiej, Bronisławy Betlej, kpt. Stanisława Betleja , rodu Stawiarskich, zbiorowe groby ofiar wojennych.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

 

Z urzędu

Nabór na stanowisko urzędnicze: "Referent, podinspektor, inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Jedliczu". 

Treść informacji - PDF
​Kwestionariusz - DOC
Oświadczenia - PDF
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - DOC

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego odnośnie przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego. 

Treść informacji - PDF

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze.

Treść informacji - PDF

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej

Wspólnie dbamy o nasze środowisko

Gmina Jedlicze czyni wiele starań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego. Skutecznie podejmujemy różne inicjatywy i współpracujemy z mieszkańcami, szkołami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tym zakresie. Na przestrzeni ostatnich 3 lat udało się nam pozyskać znaczne dofinansowanie z funduszy pomocowych, zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i z budżetu państwa. Wartość zrealizowanych w tym okresie zadań, na które pozyskaliśmy dofinansowanie to ponad 15 milionów złotych, w tym dofinansowanie uzyskane dzięki wnioskom i dokumentacji, którą przygotowaliśmy na przestrzeni tych trzech lat to ponad 9 milionów złotych. Wykaz istotniejszych zadań przedstawia poniższa tabela.

Czytaj dalej

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl